Schoolkerkdienst 1

Informatie over het verloop van de erediensten vindt u hier.

Erediensten

Activiteitenkalender

Voorganger : Ds. A.B. van Campen, Hazerswoude

Aanvangstijd : 18:30


Diens van zondagavond 24 oktober - Voorganger Ds. A.B. van Campen - Woerden
Welkom en mededelingen
Psalm 92:1 en 2 NB
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 373:1, 2 en 3 Hemelhoog ‘Grote God, zie ons verlegen’
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Genesis 11: 27 - 12: 1 – 4: Thema: Als God je leven binnenkomt…
Lied 802: 1, 3, 4 en 5 Liedboek 2013 ‘Door de wereld gaat een woord’ (graag op de melodie van het Israëlisch volkslied)
Verkondiging
Lied 23  Eigen liedbundel ‘Leid vriend’lijk licht, mij als een trouw wacht’
Geloofsbelijdenis
Lied 801: 1, 2, 5 en  7 Liedboek 2013 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’
Dankgebed
Collecten
Lied 150a: 1, 2 en 4 Liedboek 2013 ‘Geprezen zij God!’
Zegen